100 ເປີເຊັນ
ຄວາມລັບ

ສິ່ງທີ່ໂດ່ງດັງ
ຂອງການຂາຍປະຈໍາປີ 2020

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງປະເທດໄທ

ແຄັບຊູນ X-PLUS CAPSULE —
ຄວາມອາດສາມາດສຸດເຕັມທີ່ພະລັງດ້ວຍວິທີທໍາມະຊາດ

ຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດທີ່ໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດແບບເຕັມທີ່
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທາງເພດ ແບບບໍ່ມີ "ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວ"

 • ມີທັນທີ່ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄື ແຄັບຊູນ X-PLUS CAPSULE
 • ຮັບປະກັນການແຂງຕົວຂອງໂຄຍ ແລະ ການແຂງຕົວແບບຍາວນານ
 • ເພີ່ມຄວາມທົນດ້ານເພດ ໂດຍບໍ່ຫຼຸດຄວາມຮູ້ສຶກ
 • ເພີ່ີ່ມຄວາມຢາກທາງເພດ

ດ່ວນ! ເຫຼືອແຕ່ 460 ຫຼອດ ຕາມໂປໂມຊັ່ນ!

ໂປໂມຊັ່ນມີຜົນຮອດ

ລາຄາປົກກະຕິ

720000LAK

ລາຄາຕາມໂປໂມຊັ່ນ

360000LAK

ລາຄາທົ່ວໄປຂອງແຄັບຊູນ X-PLUS
ໃນຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ 400 000 ກີບ

ຮັກສາຄວາມລັບ 100%: ຮັກສາຂໍ້ມູນຕາມມາດຕະຖານ ISO 27040:2020

ວິຖີຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍແທ້ຈິງ
ບໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົງຄວາມສາມາດທາງເພດໄດ້

ຄວາມກົດດັນແບບຊໍ້າ

ສິ່ິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີ

ການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກ

ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ

ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້

ວຽກທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຄື່ອນໄຫວ

ປັດໄຈດັ່ງກ່າວທໍາລາຍຄວາມສາມາດທາງເພດຂອງຜູ້ຊາຍ
ບໍ່ໍ່ຕ້ອງຖ້າ, ຮອດມັນຊິຊ້າ, ຮັກສາ
ຄວາມສາມາດທາງເພດ

ສັ່ງທັນ

ຜົນຂອງຄວາມສາມາດທາງເພດໃນລະດັບຕໍ່າບໍ່ຄ່ອຍດີສໍາລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ
ແມ່ຍິງບໍ່ພຽງພໍເຊສ໌ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ແມ່ຍິງເລີ່ມຊອກຫາບັນຫາໃນເລື່ອງທັງໝົດ, ແຮງຊໍ້າເຕີມສະພາບຂອງເຈົ້າ, ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດທາງເພດຂອງເຈົ້າ.

ຄວາມຄຽດ
ບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍສໍາລັບແມ່ຍິງ ວ່າເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຕົວແມ່ຍິງ ພຽງແຕ່ໂຄຍທີ່ບໍ່ລຸກ ກໍ່ແມ່ຍິງໜ້ອຍໃຈ ແລະຈົດຈໍາດົນໆ.

ການນອກໃຈ
ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ, ແມ່ຍິງຊອກຫາທາງແກ້ໄຂຢູ່ທາງອື່ນ. ຕາມສະຖິຕິ, 78% ຂອງຄວາມນອກໃຈ ແລະ 56% ຂອງການຢ່າຮ້າງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຄວາມສາມາດທາງເພດຂອງຜູ້ຊາຍ.

ຢ່າປ່ອຍຄວາມອາດສາມາດຮອດຂັ້ນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້!
ສັ່່ງຄອສ ແຄັບຊູນ X-PLUS ໃນມື້ນີ້ເລີຍ!

ສັ່ງ
ຜະລິິດຕະພັນ X-PLUS ຕົວກະຕຸ້ນຄວາມແຂງຕົວ ຢາບໍາລຸງ, ຢອດ ແລະ ສະເປ້ ແປກໆ
ສ່ວນປະກອບ ສານສະກັດທໍາມະຊາດ ທີ່ສະໜອງທາດບໍາລຸງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ທາດບໍາລຸງ ອິນກີບີໂຕ ໂພສ໌ໂພເອເຕຣາສີ (ສິລ໌ເດນາຟິລ໌, ຕາດາລາຟິລ໌,

ສາມາດມີຕົວກະຕຸ້ນໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ຄວບຄຸມ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການນໍາໃຊ້ເປັນຄອສ ສານສະກັັດທໍາມະຊາດ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນທາງບວກໃນການນໍາໃຊ້ແບບຄອສ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງ, ບາງເທື່ອ ບໍ່ມີີ
ຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ການດຶງຄວາມອາດສາມາດຄືນເປັນເວລາດົນນານ ການແຂງຕົວແບບເສີມຈົນເຖິງ 5 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ຊື້ໄດ້ຢູ່ໃສ ໃນຮ້້ານຂາຍຢາ, ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໃນຮ້້ານຂາຍຢາ, ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ພຽງແຕ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ຫ້າມຂາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍການຢາ
ຜູ້ຜະລິດ "ໂປຊີຕິວ໌ ບີໂອ - ໜຶ່ງໃນບໍລິສັດນໍາໜ້າຂອງຕະຫຼາດທາດບໍາລຸງ" ກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້ໂດ່ງດັງ - ບໍລິສັດການຢາທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ບາງເທື່ອມີອົງການທີ່ແປກໆທີ່ມີການຜະລິດບໍ່ເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ມີສາງເກັບມ້ຽນທີ່ດີ
ຫຼັກການຂອງຜົນ ສະໜອງຮ່າງກາຍກັບແຫຼ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມສາມາດທາງເພດແບບແຮງ ຢຸດການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດອອກຈາກໂຄຍແບບຊົ່ວຄາວ ບໍ່ມີການລະບຸ, ຂຶ້ນກັບສ່ວນປະກອບ

ຢ່າປ່ອຍຄວາມອາດສາມາດຮອດຂັ້ນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້!
ສັ່່ງຄອສ ແຄັບຊູນ X-PLUS ໃນມື້ນີ້ເລີຍ!

ສັ່ງ

ສ່ວນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ສ່ວນປະກອບຈາກສານສະກັດ 10 ຢ່າງທໍາມະຊາດ
ມີີຜົນດີຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ລະບົບການເພດທັງໝົດ

ດອກສະໝຸນໄພ
ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດທາງເພດ ແລະ
ເພີ່ມຄວາມຢາກທາງເພດ

ຮາກສະໝຸນໄພ
ເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດຮໍໂມນ
testosterone ແບບທໍາມະຊາດ

ຮາກ ginseng
ເພີ່ມພະລັງງານ ແລະ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮ່າງກາຍ

ກົດອາມິໂນ
ເອລ໌-ສິນຕູລິນ, ດີເອລ໌-ມາລາດ 2:1 ແລະ ເອລ໌-ອາຣ໌ກີນິນ
ອາລ໌ຟາ-ເກໂຕກູຕາລາດ 2:1
ກະຕຸ້ນຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມດົນຂອງເພດສໍາພັນ

ກິງໂຕ ບີໂລບາ
ເພີ່ມໄລຍະກາແຂງຕົວ,
ໃຫ້ການແຂງຕົວແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ແມ້ກະທັ້ງຂອງຜູ້ຊາຍແກ່

ເປືອກ ອິໂອຄິມເບ
ເພີ່ມການໄຫຼວຽນຫາໂຄຍ,
ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ

ຕົົ້ນໄມ້ສະໝຸນໄພ
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂອງອົກຊີເຈນ
ແລະ ທາດບໍາລຸງໄປຫາອາໄວຍະວະເພດຕ່າງໆ

ທາດ Bioperin R
ປັບປຸຸງການດູດຂອງທາດ,
ເພີ່ມຜົນຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຕາອູຣິນ
ເພີ່ມພະລັັງງານ, ສ້າງອາລົມດີ,
ເພີ່ມຄວາມທົນທານ

ສິຕ໌ຣາດ ເຫຼັກ
ເພີ່ມປະລິມານ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຊື້ອອະສຸຈິ,
ປັບປຸງລະດັບປົກກະຕິຂອງທາດ testosterone

ການນໍາໃຊ້ເປັນຄອສ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານຄວາມອາດສາມາດ
ແລະ ມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍທັງໝົດ

ເຈົ້າຈະພ້ອມທີ່ຈະມີເຊກສ໌ຕະຫຼອດເວລາ

ຄູ່ຂອງເຈົ້າຈະດີໃຈໃນຕົວເຈົ້າ

ເຈົ້ົ້າບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນທາດເຫຼົ້າ

ເຈົ້າຈະມີພູມຕ້ານທານຈາກຄວາມອ່ອນ

ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງອົດອາຫານ

ເຈົ້າກໍານົດໄລຍະຂອງການມີເຊກສ໌ເອງ

ຜົນຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍບັນດາລູກຄ້າຕ່າງໆ

ຄອມເມັ້ນທີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນດາລູກຄ້າໃນສື່ສັງຄົມຜ່ານການບໍລິການ BransScan

BrandScan
ອັບເດດ
 • ບັນດາຊາຍໆ, ແຄັບຊູນ X-PLUS ເລີດ! ໄດ້ດື່ມ, ອີກ 20 ນາທີ ຜ່ານໄປ, ແຂງຕົວ, ເອົາກະເປົາວາງໃສ່ມັນກະໄດ້!

 • ໄດ້ດື່ມແຄັບຊູນ X-PLUS, ອີກ 20 ນາທີ ປານເຫຼັກຕັ້ງ. ແຕ່ຕັ້ງບໍ່ຢຸດອີກດົນ(

 • ເຮັດໃສ່ໝູ່ຢູ່ວຽກ. ຕອນເຂົ້າທ່ຽວ ໄປໃສ່ ແຄັບຊູນ X-PLUS )) ນັ່ງພ້ອມການຕັ້ງ ແລະ ລຸກຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ - ອາຍສາວໆເດ )))

 • ໃນ ແຄັບຊູນ X-PLUS ຂ້ອຍມັກໂອກາດທີ່ສາມາດດື່ມມັນເປັນຄອສ ແລະ ພາຍຫຼັງນັ້ນ, ລືມກ່ຽວກັບຢາເມັດບໍາລຸງເລີຍ​ ) ບໍ່ຕ້ອງດື່ມແຕ່ລະເທື່ອ )

 • ໂອ, ແຄັບຊູນ X-PLUS ເລີດຫຼາຍ!!! ຊື້ໂລດ ບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນ!!!)

 • ແຄັບຊູນ X-PLUS ເລີດແທ້ໆ! ມີປະສິດທິພາບ, ມີຜົນໄວ.

 • ບາງເທື່ອ ພຽງແຕ່ມື້ນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຊກສ໌ແທ້ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ. ທີ່ມີພາຍໃນ 25 ປີ ບໍ່ຄືເລີຍ. ຂອບໃຈແຄັບຊູນ X-PLUS

 • ແຄັບຊູນ X-PLUS - ເລີດ!!! ຕົວແບບຄືຄຣີມໄວອາກຣ້າ!!!

 • ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນ ແຄັບຊູນ X-PLUS! ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າການຂຶ້ນໂຄຍຊິເປັນແບບນີ້!!!

 • ເມຍຂ້ອຍທໍລະມານລະ ມີເຊກສ໌ຫຼາຍໂພດ ))) ຂອບໃຈຜະລິດຕະພັນນີ້

 • ຕ້ອງຊື້ແຄັບຊູນ X-PLUS ດຽວນີ້ເລີຍ ຕອນມັນຖືກໆ, ຫຼືວ່າ ພວກເຈົ້າຊິຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຊື້ ໃນລາຄາ 400 000 ກີບ :(

 • ໄດ້ຊື້ ແຄັບຊູນ X-PLUS, ບໍ່ມີການພາດເລີຍເດີ)))

 • ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ບໍ່ກ້າບອກຜົວວ່າບໍ່ພໍໃຈໃນເລື່ອງບົນຕຽງ. ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນຄຽດ. ພຽງແຕ່ຊື້ແຄັບຊູນ X-PLUS ແລະ ໃສ່ອາຫານຂອງຜົວໃນທຸກໆແລງ. ເພິ່ນກະແປກໃຈວ່າ ອາຫານວິເສດ!​ :D

 • ແປກໃຈ ເປັນຫຍັງບໍ່ມີການໂຄສະນາ ແຄັບຊູນ X-PLUS ຫຼາຍ, ຄື ໄວອາກຣາ. ເພາະ ແຄັບຊູນ X-PLUS ມີຜົນຫຼາຍກວ່າ!

 • ແຄັບຊູນ X-PLUS ດີ ເພາະມີສ່ວນປະກອບທໍາມະຊາດ - ສາມາດນໍາໃຊ້ ແມ້ກະທັ້ງມີຕັບເຈັບປ່ວຍ.

 • ໃຊ້ເງິນຊື້ ແຄັບຊູນ X-PLUS ດີກວ່າ ນັ່ງທາຄຣີມໄວອາກຣ້າທົ່ວຊີວິດ!

 • ວ່າວ, ແຄັບຊູນ X-PLUS ເລີດ )) ບໍ່ມີເລິດໄປກວ່ານີ້, ແນ່ນອນ.

 • ພາຍຫຼັງກິນແຄັບຊູນ X-PLUS ເຊກສ໌ປ່ຽນເລີຍ! ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າ ໂຄຍສາມາດແຂງແນວນີ້ໄດ້!

 • ມື້ວານນີ້ ໄດ້ກິນ ແຄັບຊູນ X-PLUS 1 ອັນ, ເມຍອຶ້ງພາຍຫຼັງເຊກສ໌)) ໄປໄກໆກັບທາດບໍາລຸງ )) ຄັກໆ

 • ຜະລິດຕະພັນດີເລີດ, ສັ່ງ 3 ແພັກເລີຍ ກຸ້ມເປັນເຄິ່ງປີ ແຄັບຊູນ X-PLUS )

 • ແຄັບຊູນ X-PLUS ເລີດທີ່ມີໃນປະເທດລາວ

 • ບໍ່ໄດ້ມີເຊກສ໌ແບບນີ້ມາດົນລະ! ແຄັບຊູນ X-PLUS ເລີດ...ພາຍຫຼັງເຊກສ໌ ນອນດົນໆ.

 • ຂ້ອຍຄົນແຄັບຊູນ X-PLUSໃສ່ນໍ້າຊາ, ແລະ ມີເຊກສ໌ ເປັນ 2 ຊົ່ວໂມງເຕັມໆ, ໂດຍບໍ່ຢຸດ.

 • ແຄັບຊູນ X-PLUS ຜີບ້າ! ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ໂຄຍລຸກໃສ່ແມ່ຍິງທຸກຄົນ, ບໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດເອກະສານເລີຍ.

 • ດີແຕ່ວ່າ ແຄັບຊູນ X-PLUS ບໍ່ກໍ່ອາການແພ້ໃດໆ, ເພາະຂ້ອຍແພ້ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ

ຄົ້ນພົບຄໍາເຫັນ 763 ຢ່າງ
ຍີ່ຫໍ້ "ແຄັບຊູນ X-PLUS"

#ແຄັບຊູນ X-PLUS#ແຄັບຊູນ X-PLUS#ແຄັບຊູນ X-PLUS

ພາສາ: ລາວ

ຄະແນນຄວາມດັງຂອງຍີ່ຫໍ້:4.7(ດີເລີດ)

622 | ດີ

340| ລົບ

107 | ບໍ່ແນ່ໃຈ

BrandScan - ຕົວບອກເຖິງຍີ່ຫໍ້ຂອງພວກເຮົາ

ປ່ຽນຊີວິດເພດສໍາພັນມື້ນີ້ເລີຍ!
ເປັນຜົນ ເຈົ້າຈະຮັບຂໍ້ໄດ້ປຽບຕ່າງໆ:

ຜູ້ຜະລິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື!ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ແລະ
ການບໍລິການທີ່ເລີດ

ເປັນເວລາ 13
ປີຂອງການຂາຍການຢາ

ມາດຕະຖານການຜະລິດແບບເອີຣົບ

ຮີບຟ້າວປັບປຸງຊີວິດທາງເພດສໍາພັນ ແລະ
ຫຼີກຫຼ່ຽງບັນຫາໃນສາຍສໍາພັນ!

ສັ່ງຄອສ ແຄັບຊູນ X-PLUS ໃນລາຄາໂປໂມຊັ່ນ ແລະ ຈົ່ງໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຊິມີຫຍັງ! • ຮັບປະກັນການແຂງຕົວແບບແຮງ ແລະ ຍາວນານ
 • ເພີ່ມຄວາມທົນທາງເພດສໍາພັນ ໂດຍບໍ່ຫຼຸດຄວາມຮູ້ສຶກ
 • ເພີ່ີ່ມຄວາມຢາກທາງເພດສໍາພັນ

ດ່ວນ! ເຫຼືອ 5 ແພັກຕາມລາຄາໂປໂມຊັ່ນ!

ໂປໂມຊັ່ນມີຜົນຮອດ

ລາຄາປົກກະຕິ

720000LAK

ລາຄາຕາມໂປໂມຊັ່ນ

360000LAK

ລາຄາປານກາງແຄັບຊູນ X-PLUS
ໃນຮ້ານຍ່ອຍຕ່າງໆ 400 000 ກີບ

ຮັບປະກັັນ 100%: ຜົນທີ່ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ສົ່ງເງິນຄືນພາຍໃນ 30 ວັນ